Bekämpningsmedel: Jordbruksverket struntar i miljömålen


Regeringen ska nästa år besluta om en ny handlingsplan för "hållbart växtskydd" - alltså vad man ska göra åt den växande bekämpningsmedelsanvändningen i jordbruket. Jordbruksverket har nu lämnat ett förslag som Ekologiska Lantbrukarna kommenterar i ett mycket kritiskt remissvar.

- Riksdagen har beslutat mycket tydliga miljökvalitetsmål. Så kallade "naturfrämmande ämnen" ska i stort sett vara borta från miljön innan 2020, säger Peter Einarsson, som ansvarar för bekämpningsmedelsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

- Men det struntar Jordbruksverket i. Istället har man, som det står i förslaget, "valt att försöka balansera svenskt jordbruks konkurrenskraft mot miljökvalitetsmålen". Det betyder i klartext att man accepterar en fortsatt ökning av den kemiska bekämpningen eftersom det är billigast för jordbruket.

Ekologiska Lantbrukarna anser att förslaget är så dåligt att det behöver kompletteras med en oberoende utredning som belyser alternativen till kemisk bekämpning.

- Jordbruksverkets uppdrag kunde knappast misstolkas. De skulle ta utgångspunkt i miljömålen och föreslå åtgärder för att minska beroendet av växtskyddsmedel. Det har de inte gjort. Tvärtom har de på eget bevåg ändrat hela definitionen av uppdraget, från "hållbart växtskydd" som regeringen skrev, till "hållbar användning av växtskyddsmedel".

Enligt en tidigare utredning från Jordbruksverket skulle hälften av den kemiska bekämpningen i svenskt jordbruk kunna tas bort till en kostnad av cirka 250 miljoner kronor per år. Det motsvarar 1-2 öre per kg skördeprodukt.
Källa: Ekologiska lantbrukarna


Bekämpningsmedels (Pesticid) Pappa "Justus Von Liebig"

Jag läste lite överallt om denna man,och det ser ut att alla pratar väldigt bra om honom utan sig själv i sitt Testament.

Det Började så........

Von Liebigs far bedrev handel med färgämne och Kemikalier och redan tidigt väcktes intresset för kemistudier hos honom. Vid 14 års ålder hade han läst all kemilitteratur som fanns tillgänglig på Darmstadts hovbibliotek och gått igenom samtliga experiment som han hade möjlighet att genomföra. Övriga studier blev lidande av detta intresse. På den tiden var apoteken de främsta källorna för att komma åt kemikaliska produkter och när han var 15 år fick han anställning hos en apotekare i  Heppenheim Darmstadt. Dock var han inte nöjd med vad apoteket kunde erbjuda så redan efter 10 månader sade han upp sig för att börja studera, först vid universitet I Bonn och senare i Erlangen.
Läs mera på:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Justus_von_Liebig

                                                       


                                                                                       The Liebig Testament

                                                                                                 (1803-1873)

"I confess gladly that the employment of chemical fertilizer was founded on of the conjecture that do not exist in the truth.

These fertilizer had to carry one complete revolution in agriculture, the manure of stable it had completely to be excluded and all the mineral matters remaved from the harvest, replaced with chemical fertilizer. The fertilizer it had to allow to coltivate on a same field, without discontinuity and exhaustion, always the same plant, the clover, the weath, ecc., like the will and the needs of the agriculturist.

I had sin against the wisdom of the Creator and I have received the due punishment.

I have intentional to carry an improvement to Its work and in my blindness I have belived thah in the wonderful relationship of the lows that join the life to the surface of the earth, renewing continuosly, a ring it had been forgotten, that I poor impotent worm, I had to suppli."


Källa: Liebig manuscript from library of J. von Liebig university.  Gissen. Germany


RSS 2.0